Leden van de Club van 30

De heer G. Allofs
De heer H. Bisschop
De heer M. Bisschop
De heer E. Buijsers
De heer W. Crapels
De heer R. Ester
De heer H. Gerrits
De heer J. van den Heuvel
De heer W. van Hoeflaken
Mevr. A. Huntjens
De heer P. Jansen
De heer R. Janssen
Mevr. R. Janssen-de Graaf
Mevr. A. Kist
Mevr. M.J. Muller
De heer B. van Orsouw
Mevr. Th. Sikora
De heer J. Starmans
De heer L. Theunissen
Mevr. J. Theunissen-Kersten

Club van 30 en Gemengd zangkoor Cantate

Graag nodigt het bestuur van Gemengd zangkoor Cantate haar leden, begunstigende leden, ereleden, sponsoren en iedereen die ons koor een warm hart toedraagt uit om lid te worden van de CLUB VAN 30. 

Waarom deelnemer worden van deze CLUB?
Tot op heden slaagden wij er steeds in om problemen van financiële aard te voorkomen door een goed en strak financieel beleid te voeren met de middelen die ons ter beschikking staan zoals de ontvangen contributies, de ontvangst van de parochie- en de gemeentelijke subsidie en de bijdragen van derden. Graag willen wij deze situatie zo houden. Echter, we kunnen onze ogen niet sluiten voor de werkelijkheid: toenemende kosten voor ingehuurde professionals, prijzen van partituren, vervanging van koorkledij, bijdrage aan onderhoud repetitielokaal etc. staan tegenover verminderde inkomsten uit eerder genoemde subsidies en bijdragen van derden in de toekomst. In dat kader bezien moet De CLUB VAN 30 worden gezien als een middel om op deze ontwikkeling te anticiperen. Door dit initiatief te nemen zorgen we mede voor een gezonde toekomst van ons koor.

Wat verwachten wij van de leden van de CLUB VAN 30?
Deelnemers aan de CLUB VAN 30 dienen bereid te zijn om ieder jaar een minimale donatie van € 30,00 ter beschikking te stellen, bedragen boven genoemd minimum zijn naar vrije keuze. Het bedrag kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL86 RABO 0109 3096 50 van Gemengd zangkoor Cantate onder vermelding van CLUB VAN 30

Wat mag u verwachten als u toetreedt tot de CLUB VAN 30?

  • Extra vermelding tijdens uitvoeringen
  • Permanente vermelding op een bord met de namen van de deelnemers in ons repetitielokaal
  • Deelname aan excursies en reisjes van het koor waarbij er per evenement wordt bekeken of er een eigen bijdrage zal worden gevraagd.

Privacy verklaring

Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) ip-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens niet als individuele (persoons)gegevens, maar alleen om de navigatie en bezochte pagina's van onze site te analyseren om hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en e-mails) te kunnen verbeteren. Om onze dienstverlening te optimaliseren worden via onze site in zeer beperkte mate zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Deze gegevens blijven op uw eigen computer en worden door ons niet voor andere doeleinden gebruikt. Overigens is hetgeen in cookies wordt opgeslagen mede afhankelijk van uw eigen browserinstellingen.

E-mailadressen

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mail adressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mail adres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen. Wij verstrekken nooit e-mail adressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.
Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

Reageren

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden. Op verzoek verlenen wij aan u toegang tot alle informatie die wij van u vasthouden en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.
U kunt reageren door een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..